Doskonalenie Umysłu

 

Temat : Doskonalenie Umysłu (DU)

Czas trwania : 5 - 7 dni

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

 

Doskonalenie Umysłu Doskonalenie Umysłu jest metodą opracowaną przez Lecha Emfazego Stefańskiego, nestora polskiej psychotroniki.Opiera się na odkryciach Jose Silvy. Jest jednak udoskonalona na podstawie wieloletniej praktyki i doświadczenia w nauczaniu zdolności parapsychologicznych.

Dzięki odpowiednim ćwiczeniom można kontrolować stan swojego umysłu i kierować prądami czynnościowymi mózgu. W tak zwanym stanie działania na poziomie nadświadomym można rozwinąć zdolności jasnowidzenia, diagnozy na odległość podstawowe umiejętności bioenergoterapeutyczne.

Dodatkowo nauczysz się kreować życie zgodnie ze swoimi marzeniami. DU - to psychotronika w pigułce. W ćwiczeniach zawarte jest wiele kluczy do rozwijania zdolności psychotronicznych.

 

Trening Intrapsychiczny

 

Temat : Trening Intrapsychiczny

Czas trwania : 5 - 7 dni

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

 

Cel szkolenia: Trening umożliwia uczestnikom poszerzenie i pogłębienie świadomości swoich problemów emocjonalnych, ich źródeł oraz konsekwencji. Poświęcony jest analizie konfliktów wewnętrznych dotyczących poczucia tożsamości, autonomii, wartości, potrzeb, sprawczości i odpowiedzialności.

Pozwala na zwiększenie integracji wewnętrznej, redukcję obaw, uprzedzeń oraz mechanizmów obronnych, weryfikację obrazu siebie, a tym samym uzyskanie większego wpływu na własne życie.

Ułatwia uczestnikom przezwyciężenie własnych ograniczeń emocjonalnych oraz pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych. Trening umożliwia również uzyskanie większej integracji z własnym ciałem, kontakt z sygnałami z niego płynącymi a tym samym redukcję nieprawidłowości somatycznych i zaburzeń psychosomatycznych.

 

Warsztaty

Ustawienia systemowe

  

Ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera

Czas trwania : 5 -7 dni

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

  Celem metody ustawień rodzinnych jest ujawnienie oraz transformacja nieświadomych sił panujących w systemie rodzinnym klienta, które ? zdaniem    terapeutów ustawiających - powodują problemy życiowe oraz dolegliwości psychiczne i fizyczne.   Podstawowym czynnikiem patogennym jest uwikłanie. ?Uwikłanie oznacza,      że ktoś w rodzinie nieświadomie podejmuje los starszego jej członka i żyje według tego wzorca?. Uwikłana jednostka realizuje elementy drogi życiowej bądź osobowości   (emocjonalności, postawy) innego członka jej szeroko rozumianej rodziny. Dokonywane w życiu wybory, losy związków, samopoczucie, a nawet choroby somatyczne są zdeterminowane lub współkształtowane przez rodowe uwikłania.

 

Trening wewnętrznego dziecka

 

Temat : Wewnętrzne Dziecko

Czas trwania : 5 -7 dni

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

Wewnętrzne Dziecko to część naszej osobowości, dzięki której możemy mieć łatwiejszy  dostęp do podświadomości. To część nas, która mieszka w każdym człowieku. Jeśli jesteśmy gotowi, by nawiązać z nim kontakt, słuchać je i szanować to ono pomaga nam połączyć się z całą naszą wewnętrzną mądrością, przejawić naszą kreatywność i pomóc poszukiwać twórczych rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych.

 

  To ono pamięta po co przyszliśmy na świat, jakie mamy talenty, zdolności, co chcemy     realizować w życiu. Jest więc źródłem radości, kreatywności. Właśnie ta część nas ma  dostęp do naszych emocji. To właśnie Wewnętrzne   Dziecko umożliwia nam osiągnięcie bliskości w stosunkach partnerskich. Uzdrowienie relacji z Wewnętrznym Dzieckiem jest sposobem niezbędnym do budowania szczęśliwych związków    z ludźmi czy realizowania siebie i zaspakajania swoich potrzeb na różnych poziomach życia.

 

Trening Interpersonalny

 

Czas trwania : 5 - 7 dni

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

 

Cel szkolenia:

- zrozumienie swoich relacji z grupą;

- doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi;

- nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi;

- rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze;

- doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym;

- poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem;

- zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów;

- rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

 

Na wyjazdowych warsztatach szkoleniowych słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagaj codziennej, cyklicznej i systematycznej pracy. Do takich technik można zaliczyć m.in.:

  • trening interpersonalny,

  • trening intrapsychiczny,

  • wewnętrzne dziecko,

  • doskonalenie umysłu,

  • ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera.

  • itp..

Bałtycki Instytut Psychologii

Odkryj tajemnice umysłu i duszy – Bałtycki Instytut Psychologii. 25 lat doświadczenia.

      ul. Piramowicza 1/2         Gdańsk 80 - 218

studium-psychologii@tlen.pl

            tel. 58 520 44 20            tel.504 59 56 56

Bałtycki Instytut Psychologii