Bałtycki Instytut Psychologii

Odkryj tajemnice umysłu i duszy – Bałtycki Instytut Psychologii. 25 lat doświadczenia.

Zapisz się Online

Głównym celem każdego kierunku również psychoterapii jest praktyczne zastosowanie wiedzy. Zajęcia prowadzone są w taki sposób abyście Państwo zdobywaną wiedzę teoretyczną mogli praktycznie zastosować.

 

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

 

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej, Program kierunku jest dwuetapowy.

 

Na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów.

 

Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych. Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

 

Psychoterapia

Kierunki

 

Zapisz się Online

Psychologia transpersonalna – kierunek psychologii, w ramach którego badaniom poddaje się transpersonalne i transcendentalne aspekty duchowych doświadczeń człowieka. Kierunek ów powstał na bazie krytyki dotychczasowych szkół psychologii – psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej i jest nazywany czwartą siłą w psychologii.

Za datę narodzin psychologii transpersonalnej jako formalnej dyscypliny przyjmuje się rok 1969, w którym ukazał się pierwszy numer czasopisma Journal of Transpersonal Psychology – pionierskiego periodyku akademickiego poświęconego tej gałęzi wiedzy. Jedna z zamieszczonych tam definicji głosi, że psychologia transpersonalna „...zajmuje się badaniem najwyższego potencjału ludzkiego oraz rozpoznaniem, zrozumieniem i realizacją jednoczących, duchowych i transcendentnych stanów świadomości". (wikipedia)

 

Psychologia transpersonalna

Zapisz się Online

Zawiera podstawy psychologii humanistycznej i transpersonalnej. To , co odróżnia tę specjalność to większy nacisk na elementy medycyny niekonwencjonalnej ukierunkowanej na profilaktykę i zachowanie zdrowia.

Absolwent więcej czasu poświęca na poznanie i zrozumienie prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka jako całości ,energii biologicznej, żywej istoty.

Stąd większy nacisk na bioterapię, różne rodzaje masaży czy medycynę wschodnią. Absolwent uzyskuje wiedzę teoretyczną ,ale i praktyczną .Ten kierunek polecamy tym, których interesuje homeopatia, masaż klasyczny i shiatsu, bioterapia, medycyna chińska, radiestezja w aspekcie tworzenia zdrowego środowiska człowieka.

Odnowa psychobiologiczna

      ul. Piramowicza 1/2         Gdańsk 80 - 218

studium-psychologii@tlen.pl

            tel. 58 520 44 20            tel.504 59 56 56

Bałtycki Instytut Psychologii